Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

9. Käsittelyjärjestys
CRE

Potito Salatto käytti puheenvuoron pyytääkseen, että Catherine Ashton (Komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antaisi parlamentille selvityksen kristittyjen tilanteesta maailmassa (puhemies vastasi, että aiheesta käydään keskustelu keskiviikkona).

Nikolaos Chountis käytti puheenvuoron (työjärjestyksen 173 artiklan perusteella) pahoitellakseen, että tämä on kolmas peräkkäinen istuntojakso, jonka esityslistalta puuttuvat työjärjestyksen 116 artiklan mukaiset kysymykset neuvostolle (puhemies vastasi, että puhemiehistö tekee päätöksen asiasta Lissabonin sopimuksen valossa).

Bernd Posselt käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että neuvoston kyselytunti on poistettu jo ennen kuin päätöstä asiasta on tehty (puhemies lupasi, että tätä asiaa käsitellään ensi torstaina järjestettävässä puheenjohtajakokouksen kokouksessa).

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Tammikuun 2011 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 456.147/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että Tunisian tilanteesta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuoron käyttivät Daniel Cohn-Bendit perustellakseen pyynnön Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Francesco Enrico Speroni vastustaakseen pyyntöä EFD-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (87 puolesta, 197 vastaan, 22 tyhjää).

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että keskustelu aiheesta "Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen" poistettaisiin esityslistalta.

Puheenvuorot: Rui Tavares perustellakseen pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Mauro vastustaakseen pyyntöä PPE-ryhmän puolesta ja Judith Sargentini kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus