Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 17 januari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Arbetsplan
CRE

Talare: Potito Salatto för att begära att Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) lgger fram en rappotr om situationen för kristna i världen (talmannen svarade att en debatt om detta ämne skulle äga rum på onsdagen).

Talare: Nikolaos Chountis (utifrån artikel 173 i arbetsordningen) som beklagade att det för tredje gången i rad inträffat att ingen fråga till rådet finns med på föredragningslistan för denna sammanträdesperiod som anges i artikel 116 i arbetsordningen (talmannen svarade att presidiet kommer at fatta et beslut i denna fråga baserat på Lissabonfördraget).

Talare: Bernd Posselt som beklagade att frågestunden med rådet strukits trots att något beslut om detta ännu inte fatats (talmannen lovade att ta upp denna fråga bid nästa talmanskonferens kommande torsdag).

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i januari och 2011 (PE 456.147/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Verts/ALE-gruppen hade begärt att debatten om situationen i Tunisien skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag.

Följande ledamöter yttrade sig: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, för att motivera begäran och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (87 röster för, 197 röster emot, 22 nedlagda röster).

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen):

GUE/NGL-gruppen begärde att debatten om "Brasilien: utlämning av Cesare Battisti" skulle dras tillbaka från från föredragningslistan.

Talare: Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, för att motivera begäran, Mario Mauro för PPE-gruppen, som motsatte sig begäran, och Judith Sargentini, som stödde begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 17 februari 2011Rättsligt meddelande