Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/3018(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0023/2011

Разисквания :

PV 18/01/2011 - 16
CRE 18/01/2011 - 16

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.12

Приети текстове :

P7_TA(2011)0018

Протокол
вторник, 18 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

16. Положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване.

Председателят изказва, от името на Парламента, своите съболезнования на семейството на италианския войник Luca Sanna, който бе убит днес в Афганистан.

Кристалина Георгиева (член на Комисията) и Andris Piebalgs (член на Комисията) представят изявлението.

Изказаха се: Michèle Striffler, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela и Jarosław Leszek Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke и Peter Jahr.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Andris Piebalgs.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek и Gay Mitchell, от името на групата PPE, относно положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (B7-0023/2011);

- Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (B7-0024/2011);

- Charles Tannock и Emma McClarkin, от името на групата ECR, относно възстановяването на Хаити една година след земетресението (B7-0025/2011);

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (B7-0027/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman и Patrice Tirolien, от името на групата S&D, относно възстановяването на Хаити една година след земетресението (B7-0032/2011);

- Jacky Hénin и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Хаити (B7-0034/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 19.1.2011.

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация