Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0208/2010 (B7-0805/2010)

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 17
CRE 18/01/2011 - 17

Äänestykset :

OJ 03/02/2011 - 32

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

17. Campanian jätekriisi (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-0188/2010) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0667/2010)

Suullinen kysymys (O-0197/2010) Bairbre de Brún ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0801/2010)

Suullinen kysymys (O-0208/2010) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian (Italia) jätekriisi (B7-0805/2010)

Suullinen kysymys (O-0209/2010) Mara Bizzotto ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Napolin ja Campanian alueen jätekriisi ja Euroopan unionin varojen käyttö (B7-0806/2010).

ALDE-ryhmä osallistuu S&D-ryhmän esittämään suulliseen kysymykseen O-0208/2011.

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies ja Mara Bizzotto esittelivät suulliset kysymykset.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi ja Barbara Matera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr ja Crescenzio Rivellini.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: Seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus