Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0031/2011

Debatter :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0019

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0190/2010) från Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, till kommissionen: Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (B7-0669/2010);

Muntlig fråga (O-0204/2010) från Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (B7-0803/2010);

Muntlig fråga (O-0207/2010) från Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (B7-0804/2010);

Muntlig fråga (O-0216/2010) från Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová och Claude Moraes för S&D-gruppen, till kommissionen: Brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong och Monika Flašíková Beňová utvecklade de muntliga frågorna.

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) besvarade frågorna.

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn och Catherine Trautmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Alexandra Thein.

Talare: Viviane Reding.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė och Catherine Trautmann för S&D-gruppen, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, om brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen (B7-0031/2011);

- Simon Busuttil och Véronique Mathieu för PPE-gruppen, om påstådda fall av brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen (B7-0033/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 19.1.2011.

Senaste uppdatering: 17 februari 2011Rättsligt meddelande