Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2960(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0036/2011

Разисквания :

OJ 17/01/2011 - 85

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.7

Приети текстове :

P7_TA(2011)0013

Протокол
сряда, 19 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

6.7. Международното осиновяване в Европейския съюз (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 и B7-0038/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0029/2011/rev

(за замяна на B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 и B7-0038/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, Edit Bauer и Simon Busuttil, от името на групата PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner и Victor Boştinaru, от името на групата S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber и Diana Wallis, от името на групата ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis и Sajjad Karim, от името на групата ECR
Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

приема се (P7_TA(2011)0013)

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация