Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0039/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0021

Proces-verbal
Miercuri, 19 ianuarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong şi Mario Borghezio.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil şi Carlo Casini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská şi László Tőkés.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella şi Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański şi Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE, referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase (B7-0058/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 20.1.2011.

Ultima actualizare: 22 februarie 2011Notă juridică