Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0047/2011

Forhandlinger :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Afstemninger :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0022

Protokol
Onsdag den 19. januar 2011 - StrasbourgEndelig udgave

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

12. Situationen i Belarus (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Belarus

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník og Jacek Olgierd Kurski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah og Piotr Borys.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen om situationen i Belarus (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec og Richard Howitt for S&D-Gruppen om situationen i Belarus (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff og Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen om situationen i Belarus (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski og Tadeusz Cymański for ECR-Gruppen om situationen i Belarus (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat og Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen om præsidentvalget i Belarus (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Belarus (B7-0057/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 20.1.2011.

Seneste opdatering: 22. februar 2011Juridisk meddelelse