Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0053/2011

Debatai :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
CRE 16/02/2012 - 8.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0022

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

12. Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
CRE

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, kurie taip pat atsakė į pagal mėlynosios kortelės procedūrą pateiktąMarek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu klausimus.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník ir Jacek Olgierd Kurski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah ir Piotr Borys.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ir Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski ir Tadeusz Cymański ECR frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (B7-0053/2011) ;

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (B7-0057/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.3 protokolo 20.1.2011.

Atnaujinta: 2011 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas