Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0210/2010 (B7-0004/2011)

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 19. januára 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

14. Finančné náklady na posudzovanie žiadostí o azyl v členských štátoch (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0169/2010), ktorú položili Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck a Jan Mulder v mene skupiny ALDE pre Radu: Postupovanie informácií o finančných nákladoch na posudzovanie žiadosti o azyl v členských štátoch (B7-0662/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0170/2010), ktorú položili Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck a Jan Mulder v mene skupiny ALDE pre Komisiu: Postupovanie informácií o finančných nákladoch na posudzovanie žiadosti o azyl v členských štátoch (B7-0663/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0175/2010), ktorú položili Monika Hohlmeier a Simon Busuttil v mene skupiny PPE pre Radu: Odovzdávanie informácií o nákladoch na preskúmanie žiadostí žiadateľov o azyl v členských štátoch (B7-0664/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0176/2010), ktorú položili Monika Hohlmeier a Simon Busuttil v mene skupiny PPE pre Komisiu: Odovzdávanie informácií o nákladoch na preskúmanie žiadostí žiadateľov o azyl v členských štátoch (B7-0665/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0179/2010), ktorú položili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López a Antonio Masip Hidalgo v mene skupiny S&D pre Radu: Súčasný stav návrhu Komisie na prepracovanie smernice o azylovom konaní (B7-0003/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0210/2010), ktorú položila Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE pre Radu: Situácia ohľadne smernice o postupoch (B7-0004/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0177/2010), ktorú položili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL pre Radu: Prenos informácií Parlamentu a Komisii o nedoriešených otázkach v Rade týkajúcich sa smernice o konaní (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre a Cornelis de Jong rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho a Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Alfredo Pallone, Elena Băsescu a Monika Hohlmeier.

V rozprave vystúpili: Štefan Füle a Enikő Győri.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 22. februára 2011Právne oznámenie