Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0040/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0021

Proces-verbal
Joi, 20 ianuarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

7.2. Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 şi B7-0058/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0039/2011

(care înlocuieşte B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 şi B7-0058/2011)

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah şi Othmar Karas, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli şi Patrizia Toia, în numele Grupului S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou şi Kyriacos Triantaphyllides.

Adoptat (P7_TA(2011)0021)

(Propunerea de rezoluţie B7-0052/2011 a devenit caducă.)

Intervenţie

Elmar Brok a prezentat un amendament oral la alineatul 14 care a fost reţinut.

Ultima actualizare: 25 februarie 2011Notă juridică