Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0053/2011

Debaty :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
CRE 16/02/2012 - 8.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0022

Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.3. Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 i B7-0057/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI - RC-B7-0044/2011

(zastępujący B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 i B7-0057/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec i Richard Howitt w imieniu grupy S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal i Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0022)

(Projekt rezolucji B7-0055/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Justas Vincas Paleckis przedstawił poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta;

Jacek Protasiewicz przedstawił poprawkę ustną do ust. 3, która została przyjęta;

Vytautas Landsbergis przedstawił poprawkę ustną do ust. 9, która została przyjęta;

Kristiina Ojuland przedstawiła poprawkę ustną do ust. 13, która została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2011Informacja prawna