Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0047/2011

Debatter :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0022

Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.3. Situationen i Vitryssland (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 och B7-0057/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION - RC-B7-0044/2011

(ersätter B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 och B7-0057/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool och Paweł Zalewski för PPE-gruppen,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec och Richard Howitt för S&D-gruppen,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal och Jacek Olgierd Kurski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0022)

(resolutionsförslag B7-0055/2011 bortföll.)

Inlägg:

Justas Vincas Paleckis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2, vilket beaktades;

Jacek Protasiewicz lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3, vilket beaktades;

Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9, vilket beaktades;

Kristiina Ojuland lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 25 februari 2011Rättsligt meddelande