Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0064/2011

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2011)0027

Протокол
четвъртък, 20 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.2. Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti
CRE

Предложения за резолюция B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 и B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli и Ryszard Czarnecki представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Mario Mauro, от името на групата PPE, Gianluca Susta, от името на групата S&D, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, която отговаря също така на въпроси, зададен с вдигане на „синя карта“ от Francesco Enrico Speroni и Roberta Angelilli, Fiorello Provera, от името на групата EFD, и Salvatore Iacolino.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Carlo Fidanza.

Изказа се Charles Tannock относно хода на разискването.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, et Marie-Christine Vergiat, която отговаря на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Roberta Angelilli.

Изказа се Mario Mauro относно организацията на разискването.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Oreste Rossi.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 20.1.2011.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2011 г.Правна информация