Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0048/2011

Rozpravy :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0027

Zápisnica
Štvrtok, 20. januára 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho
CRE

Návrhy uznesenia B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 a B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli a Ryszard Czarnecki uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Mario Mauro v mene skupiny PPE, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Francesco Enrico Speroni a Roberta Angelilli, Fiorello Provera v mene skupiny EFD a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Carlo Fidanza.

V rozprave vystúpil Charles Tannock k priebehu rozpravy.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu a Marie-Christine Vergiat, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Roberta Angelilli.

V rozprave vystúpil Mario Mauro k organizácii rozpravy.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Oreste Rossi.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 20.1.2011.

Posledná úprava: 25. februára 2011Právne oznámenie