Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0065/2011

Debatter :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0027

Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.2. Brasilien: utlämning av Cesare Battisti
CRE

Resolutionsförslag B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 och B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli och Ryszard Czarnecki redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mario Mauro för PPE-gruppen, Gianluca Susta för S&D-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Francesco Enrico Speroni och från Roberta Angelilli, Fiorello Provera för EFD-gruppen, och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlo Fidanza.

Talare: Charles Tannock om gur debatten förlöpte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, och Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga (blått kort) från Roberta Angelilli.

Talare: Mario Mauro om hur debatten lagts upp.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Oreste Rossi.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 20.1.2011.

Senaste uppdatering: 25 februari 2011Rättsligt meddelande