Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2522(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0041/2011

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0026

Pöytäkirja
Torstai 20. tammikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

12.1. Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0041/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta,
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta,
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta,
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0026)

Puheenvuorot:

Marietje Schaake esitti 8 ja 17 artiklaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Charles Tannock esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus