Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2524(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0049/2011

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0028

Протокол
четвъртък, 20 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.3. Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 и B7-0071/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0043/2011/рев.1

(за замяна на B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 и B7-0071/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten и Roberta Angelilli, от името на групата PPE;
María Muñiz De Urquiza и Ana Gomes, от името на групата S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR;
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;
Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0028).

Последно осъвременяване: 25 февруари 2011 г.Правна информация