Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2524(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0071/2011

Arutelud :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0028

Protokoll
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

12.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0043/2011/rev1

(asendades B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel;
María Muñiz De Urquiza ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ning
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0028).

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2011Õigusalane teave