Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2524(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0071/2011

Debatten :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Stemmingen :

PV 20/01/2011 - 12.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0028

Notulen
Donderdag 20 januari 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12.3. Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 en B7-0071/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0043/2011/rev1

(ter vervanging van B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 en B7-0071/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie;
María Muñiz De Urquiza en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie;
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;
Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0028).

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2011Juridische mededeling