Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2524(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0071/2011

Rozpravy :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0028

Zápisnica
Štvrtok, 20. januára 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.3. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 a B7-0071/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2011/rev1

(nahrádzajúci B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 a B7-0071/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE;
María Muñiz De Urquiza a Ana Gomes v mene skupiny S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR;
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2011)0028).

Posledná úprava: 25. februára 2011Právne oznámenie