Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Robert Sturdy, ο οποίος ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή στις ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση της σημερινής συνεδρίασης (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου