Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2517(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0087/2011

Keskustelut :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0038

Pöytäkirja
Keskiviikko 2. helmikuuta 2011 - BrysselLopullinen painos

15. Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Mario Mauro ja Pier Antonio Panzeri.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Richard Howittille, joka vastasi kysymykseen, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser ja Marco Scurria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška ja Andreas Mölzer.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Tunisia:

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0078/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta Maghreb-maiden ja erityisesti Tunisian tilanteesta (B7-0079/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson ja Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0080/2011)

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0081/2011)

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0087/2011)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0088/2011).

Egypti:

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys Tunisiaa koskevista päätöslauselmaesityksistä: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.10.

Äänestys Egyptiä koskevista päätöslauselmaesityksistä: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 2. maaliskuuta 2011Oikeudellinen huomautus