Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2517(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0078/2011

Debatai :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Balsavimas :

PV 03/02/2011 - 8.10

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0038

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. vasario 2 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

15. Padėtis Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte (diskusijos)
CRE

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, kuris atsakė į Niki Tzavela užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į Marc Tarabella užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, kuris taip pat atsakė į Nirj Deva užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Mario Mauro ir Pier Antonio Panzeri.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, kuri uždavė „mėlynosios kortelės“ klausimą Richardui Howittui, į kurį jis atsakė, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser ir Marco Scurria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Tunisas:

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu, dėl padėties Magrebo šalyse, ypač Tunise (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson ir Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0088/2011).

Egiptas:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Tuniso: punktas 8.10 protokolo 3.2.2011.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Egipto: kitos sesijos metu.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 21 d.Teisinis pranešimas