Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2517(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0088/2011

Rozpravy :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 03/02/2011 - 8.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0038

Zápisnica
Štvrtok, 3. februára 2011 - BruselFinálna verzia

8.10. Situácia v Tunisku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0078/2011, B7-0079/2011, B7-0080/2011, B7-0081/2011, B7-0087/2011 a B7-0088/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0078/2011

(nahrádzajúci B7-0078/2011, B7-0079/2011, B7-0080/2011, B7-0081/2011, B7-0087/2011 a B7-0088/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser, Michael Gahler, Vito Bonsignore a Elena Băsescu v mene skupiny PPE,

Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon, Richard Howitt, Kader Arif, Pino Arlacchi a Rosario Crocetta v mene skupiny S&D,

Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE,

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, François Alfonsi, Bart Staes, Jean-Paul Besset, Indrek Tarand, Margrete Auken, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock a Emma McClarkin,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2011)0038)

Posledná úprava: 2. marca 2011Právne oznámenie