Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2515(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0108/2011

Debatten :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Stemmingen :

PV 17/02/2011 - 6.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0066

Notulen
Dinsdag 15 februari 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Rechtsstaat in Rusland (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Rechtsstaat in Rusland

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz en Michael Gahler.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Graham Watson, Heidi Hautala, Jaroslav Paška en Indrek Tarand, laatstgenoemde om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Knut Fleckenstein, die deze beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, over de rechtsstaat in Rusland (B7-0101/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, over de rechtsstaat in Rusland (B7-0108/2011);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de rechtsstaat in Rusland (B7-0110/2011);

- Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de rechtsstaat in Rusland (B7-0111/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, over de rechtsstaat in Rusland (B7-0113/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 17.2.2011.

(De vergadering wordt om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Laatst bijgewerkt op: 17 maart 2011Juridische mededeling