Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0113/2011

Debatter :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 6.6

Antagna texter :

P7_TA(2011)0066

Protokoll
Tisdagen den 15 februari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

5. Rättsstatsprincipen i Ryssland (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Rättsstatsprincipen i Ryssland

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande på Catherine Ashtons (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) vägnar.

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz och Michael Gahler.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Graham Watson, Heidi Hautala, Jaroslav Paška och Indrek Tarand, som ställde en fråga (blått kort) till Knut Fleckenstein, som besvarade frågan.

Talare: Enikő Győri.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om rättsstatsprincipen i Ryssland (B7-0101/2011),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere och Joachim Zeller för PPE-gruppen, om rättsstatsprincipen i Ryssland (B7-0108/2011),

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om rättsstatsprincipen i Ryssland (B7-0110/2011),

- Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om rättsstatsprincipen i Ryssland (B7-0111/2011).

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om rättsstatsprincipen i Ryssland (B7-0113/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 17.2.2011.

Sammanträdet avbröts kl. 11.45.

Senaste uppdatering: 24 mars 2011Rättsligt meddelande