Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

6. Διάφορα
CRE

Παρεμβαίνει ο Philip Bradbourn αναφερόμενος στην παρουσία εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και συνεργατών τους, οι οποίοι μοιράζουν φυλλάδια στην είσοδο του Ημικυκλίου (Η Πρόεδρος τού απαντά ότι θα διαβιβάσει τις παρατηρήσεις του στους κοσμήτορες).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου