Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/3013(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0097/2011

Keskustelut :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0068

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. helmikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

5. Eurooppa 2020 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa 2020

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [KOM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Komission julkilausuma: Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpano

János Martonyi (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Sharon Bowles (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys ja Marian-Jean Marinescu.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Herbert Reulille, joka vastasi kysymykseen, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski ja Anna Záborská.

Puheenvuorot: Pervenche Berès, László Andor ja János Martonyi.

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron kysyäkseen, milloin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja tulee esittämään 4. helmikuuta 2011 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (puhemies pani kysymyksen merkille).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Eurooppa 2020 -strategia

- Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0097/2011)

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras ja Artur Zasada PPE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0098/2011)

- Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0102/2011)

- Martin Schulz ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0105/2011)

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0106/2011)

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0109/2011).

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpano

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanosta (B7-0127/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.2.2011, kohta 6.8, istunnon pöytäkirja 17.2.2011, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 17.2.2011, kohta 6.9.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2011Oikeudellinen huomautus