Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
сряда, 16 февруари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Тълкуване на Правилника за дейността
 4.Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г. (разискване)
 5.Европа "2020" - Насоки за политиките за заетост на държавите-членки * - Прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Фалшифицирани лекарствени продукти ***I (гласуване)
  6.2.Практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период (гласуване)
  6.3.Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи (гласуване)
  6.4.Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г. (гласуване)).
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Европейска гражданска инициатива (подписване на актове)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Покачване на цените на хранителните продукти (разискване)
 12.Положението в Египет (разискване)
 13.Правото в областта на средствата за масово осведомяване в Унгария (разискване)
 14.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея *** (разискване)
 15.Състав на междупарламентарните делегации
 16.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол
Окончателна версия (157 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (158 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (161 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (636 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (244 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (124 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (577 kb)
Последно осъвременяване: 16 март 2011 г.Правна информация