Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

2. Situaţia din Egipt (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Egipt

Dezbaterea a avut loc la 2 februarie 2011 (punctul 15 al PV din 2.2.2011).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE, referitoare la Egipt (B7-0120/2011);

- Willy Meyer, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson şi Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (B7-0121/2011);

- Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la actuala criză din Egipt (B7-0122/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Keith Taylor, Heidi Hautala, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit, Isabelle Durant şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (B7-0123/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Egipt (B7-0124/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, referitoare la Egipt (B7-0125/2011);

- Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Egipt (B7-0126/2011).

Vot: punctul 6.4 al PV din 17.2.2011.

Ultima actualizare: 15 martie 2011Notă juridică