Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0120/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.4

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0064

Proces-verbal
Joi, 17 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

6.4. Situaţia din Egipt (vot)

Dezbaterea a avut loc la 2 februarie 2011 (punctul 15 al PV din 2.2.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 17 februarie 2011 (punctul 2 al PV din 17.2.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0120/2011, B7-0121/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011, B7-0125/2011 şi B7-0126/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0120/2011

(care înlocuieşte B7-0120/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011 şi B7-0126/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Gunnar Hökmark, Michael Gahler, Alf Svensson, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Hans-Gert Pöttering şi Gabriele Albertini, în numele Grupului PPE;

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Rosario Crocetta, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala şi Harlem Désir, în numele Grupului S&D;

Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Norica Nicolai şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Karima Delli, Pascal Canfin, Michail Tremopoulos, Keith Taylor, Isabelle Durant, Heidi Hautala, Eva Joly, Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0064)

(Propunerile de rezoluţii B7-0121/2011 şi B7-0125/2011 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 15 martie 2011Notă juridică