Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2532(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0130/2011

Dezbateri :

OJ 14/02/2011 - 93

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.5

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0065

Proces-verbal
Joi, 17 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

6.5. Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 17 februarie 2011 (punctul 3 al PV din 17.2.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0129/2011, B7-0130/2011 şi B7-0131/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0129/2011

(care înlocuieşte B7-0129/2011, B7-0130/2011 şi B7-0131/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Iosif Matula, Hermann Winkler, Maurice Ponga, Markus Pieper, Elena Băsescu, András Gyürk, László Surján, Béla Glattfelder, Csaba Sógor, Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Mariya Nedelcheva, Ádám Kósa, János Áder, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Iliana Ivanova, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Theodor Dumitru Stolojan, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Peter Šťastný şi Richard Seeber, în numele Grupului PPE;

Hannes Swoboda, Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Stavrakakis, Rovana Plumb, Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi şi Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D;

Ramona Nicole Mănescu, Michael Theurer şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler şi Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE;

Oldřich Vlasák, Peter van Dalen şi Lajos Bokros, în numele Grupului ECR;

Jiří Maštálka şi Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0065)

Ultima actualizare: 15 martie 2011Notă juridică