Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0136/2011

Debatter :

PV 17/02/2011 - 10.1
CRE 17/02/2011 - 10.1

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 11.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 17 februari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.1. Sammandrabbningar på gränsen mellan Thailand och Kambodja
CRE

Resolutionsförslag B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0136/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 och B7-0140/2011.

Barbara Lochbihler, Marietje Schaake, Bernd Posselt, Marc Tarabella och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Bogusław Sonik, Pino Arlacchi och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Corina Creţu, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda och Seán Kelly.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 17.2.2011.

Senaste uppdatering: 16 mars 2011Rättsligt meddelande