Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0145/2011

Разисквания :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0074

Протокол
четвъртък, 17 февруари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.3. Уганда: убийството на David Kato
CRE

Предложения за резолюция B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 и B7-0150/2011.

Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly (в качеството на заместник на автора) и Michael Cashman представят преложеният аза резолюция.

Изказаха се: Corina Creţu, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Joanna Senyszyn и Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, последната също относно протичането на разискването.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Anneli Jäätteenmäki и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 17.2.2011.

Последно осъвременяване: 16 март 2011 г.Правна информация