Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0150/2011

Debatter :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0074

Protokoll
Torsdagen den 17 februari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.3. Uganda: mordet på David Kato
CRE

Resolutionsförslag B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 och B7-0150/2011.

Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly (ersättare för frågeställaren) och Michael Cashman redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Corina Creţu för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Joanna Senyszyn och slutligen Nicole Sinclaire, grupplös, som även yttrade sig om hur debatterna förlöpte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Anneli Jäätteenmäki och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 17.2.2011.

Senaste uppdatering: 16 mars 2011Rättsligt meddelande