Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0147/2011

Debatten :

PV 17/02/2011 - 10.2
CRE 17/02/2011 - 10.2

Stemmingen :

PV 17/02/2011 - 11.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0073

Notulen
Donderdag 17 februari 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11.2. Jemen: doodstraf tegen twee jeugddelinquenten en met name Muhammed Taher Thabet Samoun (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0135/2011, B7-0141/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 en B7-0148/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0135/2011

(ter vervanging van B7-0135/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 en B7-0148/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Angelika Niebler, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Tadeusz Zwiefka en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,
Corina Creţu, Ana Gomes, Richard Howitt, Claude Moraes en Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie,
Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0073)

(Ontwerpresolutie B7-0141/2011 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 17 maart 2011Juridische mededeling