Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0150/2011

Разисквания :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0074

Протокол
четвъртък, 17 февруари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.3. Уганда: убийството на David Kato (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 и B7-0150/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0133/2011

(за замяна на B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 и B7-0150/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,
Michael Cashman, Corina Creţu и Ana Gomes, от името на групата S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez и Alexandra Thein, от името на групата ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, от името на групата ECR,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0074)

Последно осъвременяване: 16 март 2011 г.Правна информация