Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0173/2011

Rozpravy :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Hlasování :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Přijaté texty :


Zápis
Středa 9. března 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski a Gerard Batten.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo a Mario Borghezio.

°
° ° °

Předsedající jménem Parlamentu přivítal delegaci libyjské přechodné Národní rady, kterou vedou Mahmúd Džibríl Ibráhím al-Werfalí a Alí Azíz al-Eisawí.

°
° ° °

Vystoupila Catherine Ashton.

Vystoupili: Edward McMillan-Scott, Mario Mauro a Daniel Cohn-Bendit, aby položil doplňující otázky Catherine Ashtonové, která na ně odpověděla.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o současné situaci v Libyi (B7-0169/2011);

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume a Kristian Vigenin za skupinu S&D o jižním sousedství, zejména Libyi (B7-0170/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0171/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0172/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE o situaci v Libyi (B7-0173/2011);

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0174/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 10.3.2011.

Poslední aktualizace: 30. března 2011Právní upozornění