Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2570(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0161/2011

Debatten :

PV 09/03/2011 - 15
CRE 09/03/2011 - 15

Stemmingen :

PV 10/03/2011 - 9.4
CRE 10/03/2011 - 9.4

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 maart 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Zestiende zitting van de Mensenrechtenraad (Genève, 28 februari - 25 maart 2011) (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Zestiende zitting van de Mensenrechtenraad (Genève, 28 februari - 25 maart 2011)

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Inese Vaidere, Jörg Leichtfried, Charles Goerens, Marek Henryk Migalski, Gay Mitchell, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Véronique De Keyser en Annemie Neyts-Uyttebroeck, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Raimon Obiols en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Norica Nicolai, Charles Tannock, Struan Stevenson, Diane Dodds en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, om een aanvullende vraag te stellen, die Catherine Ashton beantwoordt.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over het standpunt van het Parlement over en zijn prioriteiten voor de 16de zitting van de VN-Mensenrechtenraad en de herziening daarvan in 2011 (B7-0158/2011);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, over het standpunt van het Parlement over en zijn prioriteiten voor de 16e zitting van de VN-Mensenrechtenraad en de herziening daarvan in 2011 (B7-0160/2011);

- Charles Tannock en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van de 16de zitting van de VN-Raad voor de mensenrechten en de herziening in 2011 (B7-0161/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over het standpunt van het Parlement over en zijn prioriteiten voor de 16e zitting van de VN-Mensenrechtenraad en de herziening daarvan in 2011 (B7-0162/2011);

- Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriele Albertini en Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, over het standpunt van het Parlement over en zijn prioriteiten voor de 16e zitting van de VN- Raad voor de mensenrechten en de herziening in 2011 (B7-0163/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Willy Meyer en Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zestiende zitting van de Mensenrechtenraad (Genève, 28 februari - 25 maart 2011) (B7-0164/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 10.3.2011.

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2011Juridische mededeling