Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. 16. zasadnutie Rady pre ľudské práva (Ženeva, 28. februára – 25. marca 2011) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 16. zasadnutie Rady pre ľudské práva (Ženeva, 28. februára – 25. marca 2011)

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Inese Vaidere, Jörg Leichtfried, Charles Goerens, Marek Henryk Migalski, Gay Mitchell, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Véronique De Keyser a Annemie Neyts-Uyttebroeck, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Raimon Obiols a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Norica Nicolai, Charles Tannock, Struan Stevenson, Diane Dodds a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra s doplňujúcou otázkou pre Catherine Ashtonovú, ktorá na ňu odpovedala.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, o pozícii Parlamentu a o prioritách Parlamentu v súvislosti so 16. zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva a hodnotením z roku 2011 (B7-0158/2011);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa a Raimon Obiols v mene skupiny S&D o stanovisku Parlamentu a o prioritách 16. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a hodnotení z roku 2011 (B7-0160/2011);

- Charles Tannock a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR o prioritách 16. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a hodnotení v roku 2011 (B7-0161/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o pozícii Parlamentu a o prioritách 16. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a hodnotení v roku 2011 (B7-0162/2011);

- Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriele Albertini a Kinga Gál v mene skupiny PPE o pozícii Parlamentu a o prioritách 16. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a hodnotení v roku 2011 (B7-0163/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Willy Meyer a Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL o 16. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (Ženeva, od 28. februára do 25. marca 2011) (B7-0164/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 10.3.2011.

Posledná úprava: 30. marca 2011Právne oznámenie