Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0173/2011

Rozpravy :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Hlasování :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek 10. března 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

9.2. Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 a B7-0174/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0169/2011

(nahrazující B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 a B7-0173/2011):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky a Dominique Baudis za skupinu PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon a Harlem Désir za skupinu S&D,


Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel a Jelko Kacin za skupinu ALDE,


Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,


Charles Tannock a Timothy Kirkhope za skupinu ECR,


Lothar Bisky, Miguel Portas a Marie-Christine Vergiat.

přijat (P7_TA(2011)0095)

(Návrh usnesení B7-0174/2011 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním: Ana Gomes, která uvedla, že si přeje, aby přijatý text odrážel poslední události, ke kterým došlo v Libyi, Michał Tomasz Kamiński a József Szájer.

Guy Verhofstadt předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 11, který byl vzat v potaz.

Poslední aktualizace: 28. března 2011Právní upozornění