Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2616(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0169/2011

Keskustelut :

OJ 09/03/2011 - 123

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

9.2. Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 ja B7-0174/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0169/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 ja B7-0173/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta,


Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon ja Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta,


Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta,


Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta,


Charles Tannock ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta,


Lothar Bisky, Miguel Portas ja Marie-Christine Vergiat.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0095)

(Päätöslauselmaesitys B7-0174/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä: Ana Gomes, joka esitti toivomuksen, että hyväksytyssä tekstissä otetaan huomioon Libyan viimeisimmät tapahtumat, Michał Tomasz Kamiński ja József Szájer.

Guy Verhofstadt esitti 11 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 29. maaliskuuta 2011Oikeudellinen huomautus