Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2616(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0169/2011

Debatten :

OJ 09/03/2011 - 123

Stemmingen :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 maart 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9.2. De zuidelijke nabuurschapslanden, in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 en B7-0174/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0169/2011

(ter vervanging van B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 en B7-0173/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon en Harlem Désir, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie,

Lothar Bisky, Miguel Portas en Marie-Christine Vergiat.

Aangenomen (P7_TA(2011)0095)

(Ontwerpresolutie B7-0174/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Ana Gomes, die wenst dat in de aangenomen tekst de meest recente gebeurtenissen in Libië tot uiting komen, Michał Tomasz Kamiński en József Szájer.

Guy Verhofstadt om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 11, dat in aanmerking werd genomen.

Laatst bijgewerkt op: 29 maart 2011Juridische mededeling