Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2570(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0158/2011

Debaty :

OJ 09/03/2011 - 83

Głosowanie :

PV 10/03/2011 - 9.4
CRE 10/03/2011 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 10 marca 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna

9.4. 16. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa, 28 lutego - 25 marca 2011 r.) (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-0163/2011 i B7-0164/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0158/2011

(zastępujący B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011 i B7-0163/2011):

złożony przez następujących posłów:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Kinga Gál, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE,

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou i François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0097)

(Projekt rezolucji B7-0164/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Heidi Hautala, przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, przed głosowaniem.

Jean-Pierre Audy w sprawie tłumaczenia podczas głosowania nad ust. 8.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Fiona Hall, aby podziękować sygnatariuszom oświadczenia pisemnego 81/2011.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2011Informacja prawna