Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0175/2011

Debatter :

OJ 10/03/2011 - 118

Omröstningar :

PV 10/03/2011 - 14.1
PV 10/03/2011 - 15.1
CRE 10/03/2011 - 14.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

14.1. Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister för minoriteter
CRE

Resolutionsförslag B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 och B7-0179/2011

Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen och Rui Tavares redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mario Mauro för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, George Sabin Cutaş, Constance Le Grip och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.1 i protokollet av den 10.3.2011.

Senaste uppdatering: 20 april 2011Rättsligt meddelande