Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 10. marta - StrasbūraGalīgā redakcija

19. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)

JURI komiteja:

- Četrpadsmitā uzņēmējdarbības tiesību direktīva par uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanu (2011/2046(INI))
(atzinums: EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

DEVE komiteja:

- ES attīstības politikas ietekmes palielināšana (2011/2047(INI))
(atzinums: AFET, AGRI, ENVI, ITRE, INTA)

FEMM komiteja:

- Vientuļo māšu stāvoklis (2011/2049(INI))

IMCO komiteja:

- Publiskā iepirkuma modernizācija (2011/2048(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, INTA, REGI)

ITRE komiteja:

- 7. pētniecības pamatprogrammas vidusposma novērtējums (2011/2043(INI))
(atzinums: BUDG, LIBE, REGI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 90. pants)

AFET komiteja:

- Ieteikums Padomei un Komisijai par jauno ES un Krievijas nolīgumu (2011/2050(INI))
(atzinums: INTA)

Iesaistītās komitejas

TRAN komiteja:

- Programma integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))
(atzinums: ENVI, BUDG, ITRE, REGI)
iesaistītās komitejas: TRAN, PECH
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 3. marta lēmumu)

Lēmums piemērot komiteju apvienoto sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam
COM(2010)0815 galīgā redakcija - 2010/0395 (COD)
(komitejas: BUDG, CONT)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 3. marta lēmumu)

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 29. martaJuridisks paziņojums