Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 mars 2011 - BrysselSlutlig utgåva

3. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Alcide de Gasperis dotter Maria Romana de Gasperi som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Senaste uppdatering: 5 april 2011Rättsligt meddelande