Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0038/2011

Внесени текстове :

A7-0038/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0116

Протокол
сряда, 23 март 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

20. Правата на потребителите ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Sirpa Pietikäinen (докладчик по становището на комисията ECON), Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Robert Rochefort, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo и Alajos Mészáros.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказаха се: Viviane Reding, Enikő Győri и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 24.3.2011.

Последно осъвременяване: 5 април 2011 г.Правна информация