Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0227/2011

Ingivna texter :

B7-0227/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.14
CRE 06/04/2011 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.14. Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0227/2011

(genomförandeåtgärd – artikel 88.4 i arbetsordningen – se punkt 3 i protokollet av den 24.3.2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Glenis Willmott och Esther de Lange om förslaget till resolution.

Senaste uppdatering: 4 maj 2011Rättsligt meddelande